Foreningen Mejeriet

Tepotte med kronhjort

Arbejdsgruppen Mejerigruppen blev til Foreningen Mejeriet lørdag d. 11. marts 2017.

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen finder sted i Genskabet, Næsbyvej 4, søndag d. 7. april kl. 14.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af fuldmagter og valg af 2 stemmetællere.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
 7. Behandling af indkomne forslag samt fastsættelse af kontingent.
  • Forslag om at ændre navnet Foreningen Mejeriet til Foreningen Genskabet.
  • Forslag om at ændre §1 i vedtægterne, så sidste afsnit i paragraffen (om at foreningens formål er at købe mejeriet) fjernes.
  • Forslag om at skifte bank til Coop bank.
  • Forslag om at vælge bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
 8. Valg ved af ny kasserer for en 2-årig periode.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter for en 1-årig periode.
 10. Valg af revisor for en 1 årig periode.
 11. Eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under dette punkt.

Generalforsamlingen er offentlig. Kun medlemmer er stemmeberettigede.

Årsregnskab 2018

Bliv medlem

Meld dig ind i Foreningen Mejeriet ved at skrive til kasserer Henning Deurell, mail@deurell.dk. Medlemsskab koster årligt 100 kr. (fra 2019), som indbetales til foreningens konto i Merkur, reg. nr. 8401 kontonr. 1030156.

Vedtægter (pdf)
Bestyrelse
Stiftelse

Aktiviteter
Arbejdsgrupper
Kontakt